By Indigenous, For Indigenous

Committee Members

We are pleased to introduce the Tangata Whenua committee for this 6th International Indigenous Conference. Aotearoa welcome all to join the online conference exclusively for indigenous practitioners working with indigenous communities

Komiti Whakahaere | Organising Committee 

Robyn Corrigan

NGĀTI KAHu

Tangata Whenua Social Workers Association
Tangata Whenua Voices In Social Work

Moana Eruera

NGĀ PUHI, NGĀTI RUANUI, NGĀTI RANGIWEWEHI

Tangata Whenua Social Workers Association
Tangata Whenua Voices In Social Work

Shirley Ikkala

NGĀTI WHĀTUA ŌRĀKEI AND COOK ISLAND

Tangata Whenua Voices In Social Work

Morehu Kara

Ngati Haaua, Ngati Koroki Kahukura. Tainui te Waka

Tangata Whenua Social Workers Association

Carole Tana-Tepania

NGĀPUHI, NGATI HINE

Tangata Whenua Social Workers Association

JJ Ripikoi

Ngāpuhi, Ngāti Kahu ki Whangaroa

Tangata Whenua Social Workers Association

Komiti Hōtaka | Programme & Abstracts 

Anaru Eketone

NGATI MANIAPOTO, WAIKATO

Tangata Whenua Voices In Social Work

Lisa-Marie King

NO NGĀTI AUKIWA O TAEMARO ME NGĀTI KŌHUA O MĀTAITAI ŌKU ŪKAIPŌ. E TĀTAI HONO HOKI AHAU KI NGĀ IWI O TE TAI TOKERAU, TAINUI, NGĀI TAI KI TAMAKI, TE ARAWA

Tangata Whenua Voices In Social Work
Tangata Whenua Social Workers Association

Leland Ruwhiu

NGĀPUHI, NGĀTIPOROU, NGĀTI KAHUNGUNU, NGĀI TAHU O MŌHAKA WAIKARE

Tangata Whenua Voices In Social Work
Tangata Whenua Social Workers Association

Whitiao Paul

NGAPUHI, NGATI HINE, NGATI RUANUI

Tangata Whenua Social Workers Association

Shayne Walker

NGAI TAHU, KĀTI MAMOE, WAITAHA, NGĀTI KAHUNGUNU

Tangata Whenua Voices In Social Work

Marlene Welsh-Sauni

NGĀTI WHAATUA/NGĀTI POROU


Tangata Whenua Voices In Social Work

Alma Winiata-Kenny

NGĀTI RAUKAWA KI TE TONGA, NGĀRUAHINERANGI

Tangata Whenua Voices In Social Work